• Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım. Akdeniz Bulvarı No:3 Döşemealtı - ANTALYA

 • info@sp.com.tr

   SPL Laboratuvarı’nın misyonu; yasal ve etik prensipler çerçevesinde müşterilerine en hızlı ve en doğru analiz hizmetini yaratmış olduğu güveninin ve başarısının sürekliliğini sağlayacak şekilde sunmaktır.

Başarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki temel ilkeler politikanın esasını oluşturur.

 • Tarafsızlık ve Gizlilik
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Hızlılık
 • Doğruluk
 • Risk Yönetimi

SPL Laboratuvarı Kalite Politikası, risk yönetimi ve performans takibi yaklaşımı ile aşağıdaki unsurlardan oluşur;

 • Müşterilere sunulan hizmetlerin TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi, 
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla TS EN ISO/IEC 17025 yönetim sistemi standardının şartlarının karşılanması ve süreçlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Çalışanlarımızın TS EN ISO/IEC 17025 standardını baz alan kalite yönetim sistemimizi öğrenmesi; benimsemesi, uygulaması ve eksikliklerinin giderilerek kalitede sürekliliğin sağlanması;
 • Analizlerin ulusal ve uluslararası doğruluğu ispatlanmış metot ve cihazlarla yapılarak sonuçlarının en kısa süre içerisinde doğru ve güvenilir olarak verilmesi;
 • Analiz metotlarının standartlara uygun olarak uygulanması, tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış olması ve mevcut bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesi suretiyle sürekli metotların geliştirilmesi;
 • Laboratuvarımız tarafından sunulan hizmette tarafsızlık; eşitlik; bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması, Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerinin aktarılmaması
 • Mesleki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek verilen hizmet kalitesinin sürekli ve sürdürülebilir geliştirilmesi;
 • Analiz sonuçlarının kalitesinin temini için, iç ve dış kalite kontrol çalışmalarının planlanması, kalite parametrelerinin uygulanması;
 • Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanarak analiz kalitesinin sürekli kontrol altında tutulması;
 • Bölümlerin planları doğrultusunda personelin iç-dış ve ulusal/uluslararası eğitimlere katılım suretiyle personel niteliklerinin geliştirilmesi;
 • Cihazların performanslarının, bakımlarının, kalibrasyonlarının periyodik olarak kontrollerine devam edilerek cihazların uygun koşullarda çalışmasının sağlanması;
 • Müşteri ve personel memnuniyetinin esas alınması; tüm faaliyetlerin müşteri odaklı planlanması ve yürütülmesi;
 • Süreçlerin hedef odaklı yönetilmesi; 
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uyulması;
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerini zamanında etkin doğru hızlı ve güvenli yürüterek ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uyulması;
 • Kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunmasının sağlanması,
 • Halk sağlığını korumak ve iyileştirmek üzere analiz, kontrol vb. laboratuvar hizmetleri alanlarında yasalarla belirlenen görevlerini; TS EN ISO/IEC 17025:2017 kalite yönetim sistemi temelinde, ilgili kalite sistem standartlarına uygun olarak; tüm müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp, memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi,
 • SPL Laboratuvarı Personelinin, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan dokümanlarını kullanarak tarafsızlık, gizlilik, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı çalışmasının sağlanması,
 • Kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, kalite yönetim sistem standartları gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.